ONLINE hodiny ANGLICKÉHO JAZYKA a ŠPANIELSKEHO JAZYKA

Jarné prázdniny vo WONDERLANDE!
24. januára 2020
Príď sa zabaviť do WONDERLANDU aj TY!!
29. mája 2020

1 týžd. intenzívny INDIVIDUÁLNY kurz/ 5 hodín = 65 Eur
2 týžd. intenzívny INDIVIDUÁLNY kurz/ 10 hodín = 130 Eur

2 týžd. polointenzívny INDIVIDUÁLNY kurz Španielčiny/ 6 hodín = 78 Eur
2 týžd. polointenzívny kurz MINI skupina (2 osoby)/ 6 hodín = 96 Eur

Príprava na MATURITU 2 týžd. polointenzívny kurz/ 6 hodín = 78 Eur
Príprava na POHOVOR/ 5 hodín = 75 Eur

Bonus:

  • úvodná konzultačná hodina ZDARMA

Ani zákaz navštevovať školské zariadenia Vás nemusí odradiť vo vzdelávaní sa CUDZÍCH JAZYKOV. Prinášame Vám možnosť ONLINE hodín konverzačnou Callanovou metódou s profesionálne vyškoleným lektorom vo vylepšenej verzii cez MESSENGER alebo WHATS APP za výhodné ceny. Využite čas EFEKTÍVNE, či už na prípravu sa na MATURITY, POHOVOR alebo iné dôležité udalosti vo Vašom živote z pohodlia Vášho domova.

The Flow je prvá akreditovaná jazyková škola na výučbu Callanovou metódou. Táto metóda je založená na priamej komunikácií medzi lektorom a študentom. Počas hodiny neplytváte svojím časom písomnými cvičeniami, nečakáte, kým iný študent prečíta alebo preloží článok ale aktívne využívate nadobudnuté vedomosti konverzáciou v anglickom jazyku už od prvej hodiny.

Nové slovíčka sú na hodine vysvetlené a následne aplikované do otázok a odpovedí. Takto priamo v praxi vidíte, ako slovíčko figuruje vo vete a rýchlejšie sa Vám to v súvislosti s kontextom ukladá do pamäti. Počas jednej hodiny počujete približne 12 600 slov, čo predstavuje 240 slov za minútu v porovnaní s približne 300 slovami za hodinu pri iných metódach.

Metóda je koncipovaná tak, aby simulovala anglicky hovoriace prostredie. Je vhodná ako pre študentov, ktorí sa angličtinu už učili, ako aj pre začiatočníkov. Na hodine sa komunikuje v angličtine pričom sa využíva reč tela a iné prvky, ktoré Vám s učením pomôžu. Postupuje sa od najjednoduchšej slovnej zásoby a gramatiky až ku komplikovanejším jazykovým javom. 

Stačí ak si nainštalujete Messenger alebo Whats App a hodina angličtiny môže ZAČAŤ.