Tlmočenie a preklady

Jazyková školaThe Flow je zameraná na vzdelávacie, prekladateľské a tlmočnícke služby. Viac ako 10-ročné skúsenosti v rôznych oblastiach jazyka nám pomáhajú zlepšovať naše služby na vysoko profesionálnej úrovni.

Ponuka služieb:
– PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY
– TLMOČENÍCKE SLUŽBY
– VZDELÁVANIE

The Flow, s.r.o. Vám v rámci TLMOČNÍCKYCH a PREKLADATEĽSKÝCH služieb ponúka odborné preklady (technické, obchodné, ekonomické, právne, a rôzne iné), a to do a z jazyka anglického, nemeckého a španielského a tiež jazykové korektúry.

Profesionálne vyškolení tlmočníci, ktorí dlhodobo aktívne tlmočia pre medzinárodné spoločnosti, ako napr. US Steel Košice, zastrešujú tiež firemné tlmočenia spoločností a podujatí na rôznych konferenciách po celom Slovensku ako napr. Techsummit Bratislava.

Ak máte nadchádzajúcu udalosť a potrebujete TLMOČNÍKOV, neváhajte nás kontaktovať a my Vám vypracujeme výhodnú cenovú ponuku.

Dodávateľské a platobné podmienky

V rámci odborných prekladov do 8 NS (normostrán) denne garantujeme preklad jedným tlmočníkom, čo prispieva k celistvosti prekladaného textu.
Po prijatí zdrojového textu je preklad pridelený profesionálnemu prekladateľovi, ktorý je oboznámený so všetkými vopred dohodnutými podmienkami medzi oboma stranami. Prekladateľ reportuje PR oddeleniu spoločnosti progres prekladu na dennej báze a komunikuje prípadné pripomienky.
Po skompletizovaní prekladu je dokument zaslaný na „proof reading“ a verifikuje sa správnosť a celistvosť textu.

Práca na preklade je podmienená objednávkou zo strany objednávateľa, s požiadavkou na konečný termín odovzdania diela, tzv deadline.
Objednávku je možné zaslať mailom alebo poštou.
Ceny a príplatky sú uvedené v cenníku, ktorý posielame na vyžiadanie.
Po zaslaní objednávky a zdroja je možné prekonzultovať predbežnú cenu s vedením spoločnosti.
Fakturačné a platobné podmienky budú prispôsobené na základe požiadaviek objednávateľa.

Viac info na office@theflow.sk alebo na tel. č. 0917993808.

Tešíme sa na spoluprácu!