Callanova metóda

Prečo je Callanova metóda efektívna?

aktívny prístup lektora

online cvičenia

rýchlosť a dynamika

slovná zásoba

konverzácie

opakovanie

 

 

Callanova metóda bola vyvíjaná 15 rokov Robinom Callanom a radí sa medzi priame metódy výučby jazyka. Funguje na komunikačnom princípe, čo znamená, že študent priamo komunikuje v anglickom jazyku od prvej hodiny vyučovania. Študent sa učí prirodzenou cestou, takisto ako sa naučil svoj materinský jazyk. Anglicky-hovoriace prostredie sa simuluje striedaním lektorov, kde každý jednotlivec má svoj osobitý štýl rozprávania, presne ako v reálnom živote.

Kľúčovým faktorom úspechu tejto metódy je systematický prístup učiteľa k výučbe jazyka a jeho odhodlanie maximalizovať podiel študenta na hodine. Študenti sa najefektívnejšie učia rozprávaním a počúvaním, na čom je táto metóda postavená. Neustálym opakovaním jazykových štruktúr sa nové učivo automaticky vrýva študentovi do podvedomia a do pamäte 4krát rýchlejšie ako pri iných, bežne používaných metódach. Vďaka tomuto postupu sa študent naučí rozprávať za štvrtinu času, ktorý je inak bežne potrebný na zvládnutie toho istého objemu učiva.

Náš tím

Jazyková škola The Flow

Prečo dôverovať tejto metóde?

Mnohé spôsoby výučby jazyka sľubujú viac, než sú schopné splniť. Táto metóda je využívana viac ako 50 rokov po celom svete, čo je garanciou jej efektivnosti. Je založená na princípe otázka-odpoveď-opakovanie a je to práve ten typ prístupu, ktorý psychológovia a metodológovia odporúčajú všetkým študentom.

Prečo je táto metóda vhodná pre všetkých ľudí?

Callanova metóda sa zameriava na výučbu základnej gramatiky a slovnej zásoby. Akonáhle študent ukončí všetkých 12 úrovní, ovláda 5621 najpoužívanejších slov anglického jazyka a je pripravený na Cambridge First Certificate (F.C.E.). Vďaka tomu je táto metóda vhodná na štúdium jazyka za všetými účelmi, ako je napríklad život v anglicky-hovoriacich krajinách či práca v medzinárodnom prostredí. Jej komplexnosť si nevyžaduje zaobstáravanie dodatočného študijného materiálu.

Prečo si študent vychutná štúdium touto metódou?

Jednoducho preto, lebo už od prvej hodiny odchádza domov s pocitom, že jeho komunikačné zručnosti sa zlepšili a celú hodinu rozprával po anglicky. Vie, že hodina naplnila jeho očakávania a v budúcnosti môže rátať s nárastom svojich jazykových zdatností.

Callanova metóda Košice

Čím sa Callanova metóda odlišuje od ostatných metód?

Callanova metóda je založená na komunikácii. Počas hodiny neplytváte svojím časom písomnými cvičeniami, nečakáte, kým iný študent prečíta alebo preloží článok ale aktívne využívate nadobudnuté vedomosti konverzáciou v anglickom jazyku už od prvej hodiny.

Prečo je Callanova metóda 4krát rýchlejšia ako ostatné metódy?

Nové slovíčka sú na hodine vysvetlené a následne vložené do otázok a odpovedí. Takto priamo v praxi vidíte, ako slovíčko figuruje vo vete a rýchlejšie sa Vám to v súvislosti s kontextom ukladá do pamäti. Počas jednej hodiny počujete približne 12 600 slov, čo predstavuje 240 slov za minútu v porovnaní s približne 300 slovami za hodinu pri iných metódach.

Som úplne začiatočník. Je táto metóda pre mňa vhodná?

Áno, táto metóda je vhodná ako pre študentov, ktorí sa angličtinu už učili, ako aj pre začiatočníkov. Je koncipovaná tak, aby ste sa učili prirodzenou formou. Na hodine sa takmer neustále komunikuje po anglicky, využíva sa reč tela a iné prvky, ktoré Vám s učením pomôžu. Postupuje sa od najjednoduchšej slovnej zásoby a gramatiky až ku komplikovanejším jazykovým javom. Nemusíte sa báť, že nebudete rozumieť. Náš tím je odborne školený a rád Vám pomôže začať budovať jazyk od počiatkov.

Výučba Callanovou metódou
Už som sa angličtinu učil. Je táto metóda pre mňa vhodná

Áno. Nie je nevyhnutné, aby ste začínali od začiatku, keďže ste sa už jazyk učili. Na základe vstupného testu Vás vieme zaradiť do skupiny, v ktorej naviažete na to, čo už viete. Naviac, naši lektori s Vami na začiatku kurzu v rýchlosti prejdú predchádzajúcu gramatiku. To zaručí, že Vám nič dôležité neujde a upevníte si základy, na ktorých viete ďalej sebavedomo stavať.

Čo ak si všetko nezapamätám na hodine?

Netrápte sa tým. Všetko, čo Vám lektor odprednáša, si na konci hodiny spoločne prečítate v študentskej knihe. Takisto netreba zabúdať na to, že celá metóda je postavená na opakovaní. Učivo sa opakuje, kým si nebudete istý a nezvládnete konverzáciu sám.

Sú domáce úlohy?

Callanova metóda neukladá študentom domáce úlohy. Väčšinu nového učiva zvládnete priamo na hodine. Všetky slovíčka sa okamžite používajú vo vetách a gramatické javy sa ihneď aplikujú do praxe. Takto sa jazyk učíte priamo na hodine s lektorom. Samozrejme, ak chcete napredovať ešte rýchlejšie, je dobré pozrieť si nové učivo aj doma.

Ďalšie otázky

Samozrejme. Gramatika je najprv na hodine lektorom vysvetlená a následne je zahrnutá do konverzácie. To znamená, že nie ste len zavalení množstvom poučiek, ktorým nerozumiete a nevypĺňate kvantá písomných cvičení, ale nové gramatické javy ihneď používate. To Vám pomôže jazyk rýchlejšie pochopiť a prirodzene využívať jeho konštrukcie.

Jedna vyučovacia hodina trvá 50 minút. Začína sa opakovaním látky, ktorá už bola prebraná. Následne sa píše diktát, ktorý je indikátorom pre Vás. Ukáže Vám, kde robievate chyby a na čo sa zamerať. Po diktáte sa preberie nová látka. Tú si na konci hodiny spolu s lektorom aj prečítate v študentských knihách. Je dôležité, aby ste nové slovíčka najprv počuli a až potom videli napísané, aby sa nestalo, že sa naučíte zlú výslovnosť. Vždy je ťažšie z hlavy dostať niečo, čo je zle naučené, ako tam dostať niečo nové. Tým, že všetko najprv počujete a až potom to vidíte, sa tomu predchádza a učenie sa uľahčuje a skracuje.

Callanova metóda Vám nedovolí zabúdať. Jej 15-ročný vývoj zabezpečuje, že aj staršie učivo a slovná zásoba sa pravidelne opakuje a kombinuje s novými prvkami jazyka.

Métoda je koncipovaná tak, aby simulovala anglicky rozprávajúce prostredie. Lektor je dynamický a rozpráva plynulo. To Vám pomôže zvyknúť si na tempo reči, ktoré je reálne využívané v anglicky hovoriacich krajinách. Prvé hodiny to môže byť šok, avšak rýchlo si na to zvyknete. Spolu tak predídeme situácii, kedy by ste nerozumeli rodeného angličana, pretože jeho tempo reči by sa Vám zdalo prirýchle a jazyk nezrozumiteľný.

Callanova metóda uvádza, že maximálny počet študentov môže byť 10. Zo skúseností však vieme, že čím viacej študentov v skupine je, tým menej času na každého zvyšuje. Aby sme sa Vám mohli venovať vo väčšej miere, garantujeme Vám, že u nás počet študentov v jednej skupine nepresiahne číslo 7.

Návrat hore