Cenník

Na forme ani jazyku nezáleží.

ceny sú rovnaké pre všetky ponúkané jazyky, ako aj pre online a prezenčnú formu výuky.
INDIVIDUÁLNY kurz
MINI SKUPINA

12 €

10 €

SKUPINA

7 – 9 €

ceny sú rovnaké pre všetky ponúkané jazyky, ako aj pre online a prezenčnú formu výuky.
INDIVIDUÁLNY kurz
MINI SKUPINA
SKUPINA
ceny sú rovnaké pre všetky ponúkané jazyky, ako aj pre online a prezenčnú formu výuky.
INDIVIDUÁLNY kurz
MINI SKUPINA
SKUPINA
FIRMY

Pre vypracovanie cenovej ponuky nás kontaktujte na office@theflow.sk alebo telefonicky na +421 917 993 808.

Scroll to Top